عبدالمتین ستایش

مهندسی ژئوتکنیک شاخه ای از مهندسی عمران است که هدف آن بررسی رفتار مهندسی مصالح خاکی می باشد. مهندسی ژئوتکنیک از اصول مکانیک خاک و مکانیک سنگ برای بررسی مصالح و شرایط زیرسطحی، تعیین خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی این مصالح، ارزیابی پایداری شیروانی های طبیعی و نهشته های خاکی ساخت انسان و ارزیابی خطرات ناشی از آن ها، طراحی سازه های خاکی و فونداسیون ها و مشاهده و ثبت شرایط محلی سازه های خاکی و فونداسیون ها بهره می گیرد.

تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی