عبدالمتین ستایش

جزوه مکانیک خاک

Icon Ch5

آب موجود در داخل خاک به طور چشم گیری بر رفتای مهندسی آن تاثیر گذار است. در این مورد کارل ترزاقی بیان می دارد: اگر در داخل خاک آب وجود نداشت نیازی به علم مکانیک خاک نبود. دلیل این مسئله این است که وجود آب باعث تغییر حالت تنش در خاک می شود. وجود آب همچنین باعث تغییر حجم، ایجاد گسیختگی پیشرونده، تراکم خاک، تغییر مقاومت برشی و ایجاد نشست در آن می شود.

در این فصل ما با تعدادی از قوانین بنیادی مکانیک خاک آشنا شده و به صورت مقدماتی رفتار آب در داخل خاک را بررسی خواهیم نمود.

فهرست مطالب:
- تنش كل، تنش موثر و فشار حفره اي
- موئينگی در خاك
- تنش موثر در ناحيه صعود موئينگی
- فشار تراوش

- جوشش

ویرایش دوم فروردین 1390

پیوست ها:
لینک حجم فایلدانلود ها
دسترسی به این لینک (فصل پنجم : تنش موثر در توده خاك، فشار تراوش، جوشش )فصل پنجم : تنش موثر در توده خاك، فشار تراوش، جوشش 1205 kB3417

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی