عبدالمتین ستایش

جزوه مکانیک خاک

ادامه مطلب...خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرح های مهمی در مهندسی عمران به کار گرفته می شود، انسان روی خاک زندگی می کند و انواع مختلف سازه همانند خانه ها، راه ها، پل ها و ......... را احداث می نماید بنابراین مهندسان عمران باید به خوبی خواص خاک از قبیل مبداء پیدایش، دانه بندی، قابلیت زهکشی آب، نشست، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نموده و رفتار خاک را در نتیجه فعالیت انسان پیش بینی نماید.

ادامه مطلب...

در وضعیت طبیعی، خاک یک سیستم سه قسمتی مرکب از مواد جامد، آب و هوا می باشد. و در این فصل روابط وزنی – حجمی خاک را مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

- مقدمه

- روابط وزنی - حجمی

- روابط بين وزن مخصوص، نسبت تخلخل، درصد رطوبت و چگالی دانه ها

ادامه مطلب...

با استفاده از یک سیستم نامگذاری و طبقه بندی مناسب می توان بدون نیاز به توضیحات مفصل و طولانی، مفاهیم فنی را منتقل نمود. برای اینکه بتوانیم خاک را طبقه بندی نماییم باید با پارامترهایی که ارزش مهندسی دارند آشنا باشیم. سیستم طبقه بندی خاک عبارت است از مرتب کردن خاک های مختلف با خواص مشابه به گروه ها و زیرگروه هایی بر حسب کاربردشان.

 

ادامه مطلب...

خاک مجموعه ای از ذرات جامد و حفرات بین آنهاست. درنتیجه آب می تواند از یک نقطه پر انرژی به نقطه کم انرژی تر جریان پیدا کند. این مسئله از نقطه نظر تخمین میزان جریان های زیرزمینی تحت شرایط هیدرولیکی مختلف، زهکشی در حین اجرای ساختمان ها در داخل سفره های آب زیرزمینی، مطالعه پایداری سدهای خاکی و سازه های حائل خاک تحت نیروهای نشت، و همچنین تحکیم خاک های رسی، حائز اهمیت می باشد.

ادامه مطلب...

آب موجود در داخل خاک به طور چشم گیری بر رفتای مهندسی آن تاثیر گذار است. در این مورد کارل ترزاقی بیان می دارد: اگر در داخل خاک آب وجود نداشت نیازی به علم مکانیک خاک نبود. دلیل این مسئله این است که وجود آب باعث تغییر حالت تنش در خاک می شود. وجود آب همچنین باعث تغییر حجم، ایجاد گسیختگی پیشرونده، تراکم خاک، تغییر مقاومت برشی و ایجاد نشست در آن می شود.

ادامه مطلب...

یکی از مهمترین دستاوردهای دوره مکانیک خاک کلاسیک چاپ مقاله ای توسط ژوسف والنتین بوزینسک در سال 1885 بود. بوزینسک در این مقاله معروف نظریه توزیع تنش در زیر یک سطح بارگذاری شده در یک محیط همگن، نیمه بینهایت ارتجاعی و همسانگرد را مورد بحث قرار داد. بیش از 120 سال از ارائه مقاله توسط بوزینسک می گذرد ولی روابط ارائه شده توسط وی کماکان کاربرد زیادی در مکانیک خاک و مهندسی پی دارد.

ادامه مطلب...

با تأثير سربار، تنشهاي فشاري در لايه هاي خاك به وجود آمده و باعث فشرده شدن آن مي شود. فشردگي خاك ناشي از تغيير شكل فشاري و جابجايي ذرات خاك، رانده شدن هوا و آب از حفرات خاك و عوامل ديگر مي باشد. در يك خاك بخصوص، يك و يا تعدادي از عوامل فوق ممكن است مشاركت داشته باشند. از آنجايي كه فشرده شدن خاك باعث نشست سازه واقع بر روي آن مي شود، از نقطه نظر مهندسي به اين پديده، نشست خاك ميگويند.

ادامه مطلب...

مقاومت برشی توده خاک، مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی بروز دهد. برای تحلیل مسائل پایداری خاک نظیر ظرفیت باربری، پایداری شیروانی ها و فشار جانبی بر روی سازه های حایل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود.

 

ادامه مطلب...

سازه های حائل خاک نظیر دیوارهای حائل، دیوارهای زیرزمین و دیوارهای ساحلی که در مهندسی پی برای حفاظت جداره شیروانی های خاکی مورد استفاده قرار می گیرند، تحت تاثیر فشارهای رانشی خاک قرار دارند. طرح صحیح این دیوارها ایجاب می کند که شناخت دقیقی از فشار جانبی ایجاد شده بین خاک و سازه داشته باشیم.

 

تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی