عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-15- مقدمه

2-15- انواع سدهاي خاكي

3-15- مقاطع عرضي

4-15- جريان آب در سدهاي خاكي

5-15- روش هاي كاهش تراوش آب از داخل فونداسيون سد خاكی

6-15- آب شستگي در سدهاي خاكي

7-15- رس هاي واگرا

8-15- تثبيت خاك هاي واگرا

9-15- كنترل آب شستگي و طرح فيلتر

10-15- تحليل پايداری سدهای خاکی

11-15- تغيير شكل و ترک در سدهای خاكی

 

پیوست ها:
لینک حجم فایلدانلود ها
دسترسی به این لینک (فصل پانزدهم: آشنایی با سدهای خاكی)فصل پانزدهم: آشنایی با سدهای خاكی874 kB1199

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی