عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-5- مقدمه

2-5- عوامل موثر در بروز نشست

3-5- نشست و مقاومت مجاز

4-5- توزيع تنش در خاك در اثر اعمال بار فونداسيون

5-5- فونداسيون های انعطاف پذير و صلب

6-5- نشست ارتجاعی فونداسيون های انعطاف پذير و صلب

7-5- رابطه اصلاح شده نشست الاستيك

8-5- پارامترهای الاستيك

9-5- نشست ارتجاعی در رس اشباع

10-5- نشست در خاك های غير چسبنده

11-5- مبانی عمومی نشست تحكيمی

12-5- مبانی عمومی نشست تحكيمی

13-5- تأثير حالت سه بعدی در نشست تحكيمی اوليه

14-5- نشست تحكيمی ثانويه

15-5- مفهوم عمومی نشست تفاضلی

16-5- مفهوم عمومی نشست تفاضلی

17-5- تعديل و تقليل جايجايی ها و نشست ها

18-5- بهسازی خاك

19-5- اقدامات سازه ای

20-5- اقدامات ترميمی

 

ویرایش چهارم - آذر 1391

 

پیوست ها:
لینک حجم فایلدانلود ها
دسترسی به این لینک (فصل پنجم: نشست فونداسيون های سطحی)فصل پنجم: نشست فونداسيون های سطحی1949 kB1859

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی