عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-4- مقدمه

2-4- فشار تماسی بين خاك و فونداسيون

3-4- فونداسيون تحت بار مايل

4-4- فونداسيون تحت بار برون محور

ویرایش دوم - آذر 1391

 

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی