عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-3- مقدمه

2-3- انواع گسيختگی های خاك در بار نهايی

3-3- نشست در بار نهايی

4-3- نظريه ظرفيت باربري ترزاقی

 5-3- نظريه ظرفيت باربری ترزاقی برای گسيختگی برشی موضعی

6-3- روابط اصلاح شده ظرفيت باربری

7-3- كلياتی در رابطه با معادلات ضرايب ظرفيت باربری فونداسيون های سطحی

8-3- تاثير اثرات مقياسي در ظرفيت باربری

9-3- تاثير سفره آب زيرزمينی بر ظرفيت باربری نهايی فونداسيون های سطحی

10-3- نكات تكميلی در مورد ظرفيت باربری نهایی خاك ها

11-3- ظرفيت باربری مجاز (ايمن)

 

ویرایش چهارم - آذر 1391

 

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی