عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-2- مقدمه

2-2- تعداد و فواصل گمانه ها و عمق مطالعات زيرسطحی

3-2- انواع دكل های حفاری

4-2- انواع روش های حفاری و گمانه زنی

5-2- انواع روش های نمونه برداری

6-2- آزمايش های صحرايی (آزمون های درجا)

7-2- تاثير دستخوردگی نمونه ها

 

اسفند 1391

 

پیوست ها:
لینک حجم فایلدانلود ها
دسترسی به این لینک (فصل دوم: كاوش های زيرسطحی)فصل دوم: كاوش های زيرسطحی2760 kB2509

دیدگاه شما
تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی